Algemene voorwaarden

de kleine lettertjes

De Algemene Voorwaarden voor producten en diensten van Your MindMoves

Your MindMoves is een aanbieder van producten en diensten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Voor deze producten en diensten gelden voor de deelnemers hiervan de volgende aanvullende bepalingen. Deze bepalingen worden bij de verkoop van producten en diensten aan de deelnemers verstrekt. Iedere deelnemer die een programma van Your MindMoves volgt, stemt in met deze bepalingen.

Online cursus – Bij de inschrijving voor een online cursus staat omschreven wat een deelnemer van de online cursus kan verwachten en wat de bijzondere bepalingen zijn.

Verhindering deelname Online cursus – Een Online cursus kan na aankoop niet worden geannuleerd, tenzij Your MindMoves voor een Online cursus een speciale annuleringsregeling heeft opgesteld. In dat geval kan enkel worden geannuleerd conform deze geldende regeling. Ook heeft Your MindMoves geen terugbetalingsverplichting indien een deelnemer een online cursus niet heeft afgerond. 

Overdragen – De aangeschafte producten of diensten van Your MindMoves zijn naamsgebonden. Dit betekent dat een deelnemer zijn of haar producten of diensten niet aan een ander kan overdragen. In sommige gevallen biedt Your MindMoves de mogelijkheid om een gekochte product of dienst over te zetten op een andere naam. Informatie over deze mogelijkheden kan de deelnemer verkrijgen door contact met Your MindMoves op te nemen.

Materiaal Your MindMoves – Het is niet toegestaan om materialen, beelden of de methodiek die bij een product of dienst van Your MindMoves hoort voor commercieel gebruik te verveelvoudigen, bewerken of anderszins te gebruiken, tenzij Your MindMoves hiervoor toestemming heeft gegeven.

Privacy – Vanaf 25 mei 2018 is Your MindMoves verplicht om informatie te verstrekken over gegevensverwerkingen die plaatsvinden. Informatie over websitebezoek is opgenomen in onze privacyverklaring. Bij vragen of verzoeken omtrent privacy gemaild worden met info@Your MindMoves.nl.

Als een deelnemer zich aanmeldt voor een product of dienst, vraagt Your MindMoves om persoonsgegevens, maar nooit meer dan noodzakelijk voor het product of de dienst. Soms is een naam en e-mailadres voldoende, in andere gevallen zijn bijvoorbeeld ook adresgegevens nodig. Een naam is nodig om onze producten persoonlijk aan te kunnen bieden, het e-mailadres om producten toe te sturen en een woonadres wordt enkel gebruikt om materialen toe te sturen.

 

Your MindMoves maakt gebruik van de volgende programma’s:

  • Mailchimp: relatiebeheersysteem voor het opslaan van deelnemersgegevens;
  • WooCommerce: deze systemen regelen dat betalingen via de website kunnen worden gedaan;
  • Mollie Payments: in dit programma worden betalingen verwerkt;
  • Mailchimp: vanuit Mailchimp worden mailberichten verzonden;

Your MindMoves neemt de bescherming van gegevens zeer serieus. Your MindMoves neemt noodzakelijke maatregelen om misbruik, verlies of toegang door derden tegen te gaan. Mocht er ondanks alle inspanningen een datalek voorkomen, dan meldt Your MindMoves dit bij de daarvoor bestemde autoriteiten en wordt contact opgenomen met de betrokkenen.

Door fiscale regelgeving is Your MindMoves verplicht om de gegevens van deelnemers voor een periode van zeven jaar te bewaren. Na deze periode worden de gegevens verwijderd.

Iedere persoon die producten of diensten van Your MindMoves afneemt heeft altijd het recht om ons te vragen om inzage te geven in zijn of haar gegevens. Ook kan het verzoek worden gedaan de gegevens te wijzigen of te verwijderen. Your MindMoves hanteert hierbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gebruiker van producten of diensten van Your MindMoves heeft het recht om een klacht over Your MindMoves met betrekking tot de privacy in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Laatst bijgewerkt op 24 maart 2019.